NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Lokalni izbori 2012: Pogledajte liste stranaka za Općinsko vijeće Kalesija

| 2. Avgusta 2012.
17:20
Kalesija Online

Do Lokalnih izbora 2012 preostala su još dva mjeseca. Centralna izborna komisija je ovjerila liste svih nezavisnih kandidata, stranaka i koalicija. Predizborna kampanja se polahko zahuktava. Kalesijci će na lokalnim izborima imati da biraju načelnika i predstavnike u Općinskom vijeću između 270 kandidata. Za načelnika, kao što smo već pisali, kandidirani su: Rasim Omerović (SDA), Dževad Hadžić (SDP), Semir Fazlić (SBB), Mirsad Selimović (BPS – Sefer Halilović) i Izet Jajčević (Narodna stranka radom za boljitak). Već smo ranije objavili liste SDP-a i BPS-a. Ovoga puta objavljujemo liste SDA, S BiH, Asda i ostalih stranaka.

SDA:

1 DŽAFIĆ NEDŽAD
2 KURTIĆ HASIBA
3 HUJDUR FETAH
4 SMAJIĆ FERID
5 VALJEVAC FAHZETA
6 ŠMIGALOVIĆ ZIJAD
7 IMAMOVIĆ HUSNIJA
8 MUSIĆ SENA
9 MEŠANOVIĆ MUJO
10 IMAMOVIĆ SAFET
11 IMAMOVIĆ SELMA
12 KULOVIĆ AVDULAH
13 MEŠIĆ NERMIN
14 BEĆIĆ NIZAMA
15 MUJKIĆ MUJO
16 HALILOVIĆ SAMIR
17 ŠMIGALOVIĆ DINA
18 SULJKANOVIĆ EDIN
19 ĆATIĆ ŠEMSUDIN
20 SUBAŠIĆ EMINA
21 SAKIĆ MUHAMED
22 KAMERIĆ ADNAN
23 MUSTAFIĆ EDITA
24 ROČEVIĆ OMER
25 HAMZIĆ NIHAD
26 HALILOVIĆ NERMINA
27 MUSTAFIĆ HASAN
28 RAMIĆ SUMEJA

NACIONALNE MANJINE

1 ALIMANOVIĆ MUSTAFA

SBB:

1 SULJKANOVIĆ FIKRET
2 HADŽIĆ FATIMA
3 BUKVAR NERMIN
4 JUKANOVIĆ MIRNES
5 BEĆIROVIĆ EDVIJA
6 GUTIĆ ENVER
7 HADŽIĆ HALIM
8 HUSEINOVIĆ AMRA
9 SAKIĆ EDIS
10 BEĆIROVIĆ NERMIN
11 IMAMOVIĆ ZUHRA
12 ATLAGIĆ ASMIR
13 DŽAFIĆ RASIM
14 MUMINOVIĆ AZRA
15 BARČIĆ SENAID
16 OMEROVIĆ KASIM
17 LOKMIĆ LEJLA
18 DUKIĆ SEMIR
19 IMAMOVIĆ MEHMED
20 MUJIĆ SABIRA
21 HASANOVIĆ ALMEDIN
22 ROŽNJAKOVIĆ ELVIR
23 ALAGIĆ HANIJA
24 AVDIBAŠIĆ ADNAN
25 BEĆIROVIĆ JASMIN
26 HODŽIĆ LEJLA
27 MUJANOVIĆ MIRZA

Stranka za BiH:

1 ČANIĆ ESAD
2 ĐEDOVIĆ ALMA
3 SMAJIĆ ZIJAD
4 HODŽIĆ ZIKRIJA
5 SULJKANOVIĆ ENISA
6 MUJANOVIĆ ENVER
7 OMERBEGOVIĆ DENIS
8 HUREMOVIĆ ADISA
9 OSMANČEVIĆ JASMIN
10 SOFTIĆ IZET
11 SOFTIĆ LEJLA
12 ČAJTINOVIĆ HARIZ
13 HODŽIĆ HASAN
14 FERHATBEGOVIĆ EDINA
15 NUHANOVIĆ ELVIR
16 HAMZIĆ ŠEVAL
17 ZULIĆ SABIRA
18 HALILOVIĆ OMER
19 IBRALIĆ SAMIR
20 SARAJLIĆ ALDINA
21 MUHTAREVIĆ AMIR
22 BEĆIROVIĆ EDIN
23 SMAJIĆ ERMINA
24 HADŽIĆ MUHAREM
25 BEĆIĆ SENAD
26 HAMIDOVIĆ MEDINA
27 MUJANOVIĆ MEHDIN
28 OMERBEGOVIĆ SELMA

BOSS – Mirnes Ajanović:

1 RABOLD-POŽEGIĆ EMKA

Narodna stranka radom za boljitak:

1 BEĆIĆ IBRAHIM
2 NEZIROVAC ALMEDINA
3 IMAMOVIĆ SADIK
4 MUJANOVIĆ EDIS
5 HUREMOVIĆ SABINA
6 SEJRANIĆ MEHMED
7 BEGANOVIĆ BESIM
8 SMAJLOVIĆ EMINA
9 HALILOVIĆ AMIR
10 ATLAGIĆ ALDIN
11 BEKTIĆ NERMINA
12 SMAJIĆ EDHEM
13 ZULFIĆ HALIL
14 ALIĆ AMELA
15 IBRALIĆ ALAHIDIN
16 HALILČEVIĆ HAJRUDIN
17 SULJKANOVIĆ KADIRA
18 SULJKANOVIĆ ZIJAD
19 MEŠIĆ SAFET
20 SMAJIĆ JASMINA
21 HERIĆ AHMET
22 BEŠLIĆ ELDIN
23 BARUČIĆ ADMIRA
24 AŠČIĆ DENIS
25 IMAMOVIĆ MIRNES
26 KULANIĆ SELMA
27 BRKIĆ ELVIR

A SDA:

1 ALIĆ MUHAMED
2 OMERBEGOVIĆ LEJLA
3 MUJKIĆ FAHRUDIN
4 HUSEJNOVIĆ NEDŽAD
5 KULANIĆ MELIHA
6 MUJANOVIĆ MIRNES
7 DŽAFIĆ SANEL
8 MUSIĆ AMELA
9 SMAJIĆ MUHAMED
10 TRGOVČEVIĆ SEJFO
11 SAKIĆ AIDA
12 MEŠIĆ MIRNES
13 FAZLIĆ AHMET
14 MUJKIĆ ARMINA
15 SULJKANOVIĆ ALDIN
16 IMAMOVIĆ KEMAL
17 ALJUKIĆ MEDIHA
18 MEŠANOVIĆ ASMIR
19 BARČIĆ SENAD
20 HRUSTIĆ ENISA
21 IMAMOVIĆ IBRAHIM
22 MEHANOVIĆ HASAN
23 MEŠIĆ VELIDA
24 VALJEVAC SENAD
25 HUJDUR SALKAN
26 ARIFOVIĆ SENIDA
27 KURALIĆ MIRNESA
28 BUKVAR ALMEDIN

Demokratska stranka invalida:

1 VILDIĆ RAŠID
2 BEĆIROVIĆ SAMRA
3 MUJDIĆ NEDŽAD
4 CAKOR HUSO
5 AHMETOVIĆ EMINA
6 MAKALIĆ DENIS
7 ČEKTAVICA MUSTAFA
8 ŠEHMEHMEDOVIĆ JASMINKA
9 HASANOVIĆ RAMIZ
10 ZUKIĆ AZUR
11 JAVRIĆ MERNISA
12 ZULIĆ MUAMER
13 IMAMOVIĆ OMER
14 HERIĆ MUNEVERA
15 KAMERIĆ MUMIN
16 VOKIĆ IBRAHIM
17 IBRIŠEVIĆ SUADA
18 JUSIĆ EDIN
19 ZAHIROVIĆ JASMIN
20 VILDIĆ MEHDINA
21 FAZLIĆ MUSTAFA
22 JUKIĆ VEHID
23 SEJFULI ADILA

SNSD:

1 RADIĆ JOVO

BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA:

1 JAKUBOVIĆ MEHMED

SDU:

1 SULJKANOVIĆ ABDULAH
2 ZULIĆ DANIRA
3 BEŠIĆ ALMIR
4 MURATBEGOVIĆ ASIM
5 MANJIĆ SIJA
6 BARUČIĆ RAMIZ
7 ALIĆ RIJAD
8 IDRIZOVIĆ MERIMA
9 BAJRIĆ DAMIR
10 PANDUROVIĆ AMEL
11 MEŠIĆ ŠEJLA
12 SULJKANOVIĆ SEMIR
13 HODŽIĆ AMEL
14 AVDIĆ AMRA
15 BUKVAR SEDIN
16 HERIĆ MEHMED
17 AVDIĆ RUKIJA
18 KUNIĆ MEHMED
19 MEŠANOVIĆ MIRNES
20 DŽAFIĆ IZETA
21 BEGIĆ NEZIR
22 BUKVAR NUSRET
23 MUJDANOVIĆ MIRNESA
24 ZAHIROVIĆ AZRA
25 DALJAC SABINA
26 GUTIĆ SELMA
27 ZAHIROVIĆ SELVEDINA
28 VILDIĆ IBRO

STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE:

1 JAJIĆ OMER
2 SPAHIĆ ALMIRA
3 JUKANOVIĆ SULEJMAN
4 IMAMOVIĆ NIJAZ
5 KADRIĆ AMELA
6 MEŠIĆ JASMIN
7 SMAILOVIĆ NURFET
8 DŽAFIĆ MERSIHA
9 HODŽIĆ SANEL
10 IMAMOVIĆ MEHO
11 JAHIĆ AMELA
12 IMAMOVIĆ ZIJAD
13 AŠČIĆ ELVIS
14 HABIBOVIĆ AMRA
15 HODŽA ALJO
16 HUSIĆ ŠEFIK
17 HERIĆ MERISA
18 AHMIĆ AHMET
19 SULJKANOVIĆ ŠAĆIR
20 DEDIĆ MUNIRA
21 BULJUGIĆ ELVEDIN
22 ČAMAVDIĆ NEVRES
23 BUREK ELMA
24 HODŽIĆ HALIL
25 VALJEVAC SABINA

SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI :

1 SELIMOVIĆ KASIM
2 PEJZIĆ MERSIHA
3 SAKIĆ ELDIN
4 KADIĆ ENES
5 HERIĆ MERSIJA
6 IMAMOVIĆ ZIKRIJA
7 SMAJIĆ ISMET
8 HADŽIĆ ALDINA
9 MUMINOVIĆ MUJAGA
10 HASANOVIĆ ISMET
11 OSMANOVIĆ MEHDINA
12 SOKOLOVIĆ NURIF
13 SAKIĆ SENAD
14 IBRIĆ NEDŽIDA
15 MEHMEDOVIĆ NIJAZ
16 HASANOVIĆ MEHRUDIN
17 IMAMOVIĆ SEADA
18 HUSIĆ HAJRUDIN
19 BUKVAREVIĆ ASMIR
20 ALJUKIĆ JASMINA
21 ALIĆ SMAJO
22 TUBIĆ IBRO
23 ŠEHIĆ MELIHA
24 ALIĆ RAMIZ
25 ĆIVIĆ ALIJA
26 KURTIĆ IRMA
27 BABAJIĆ ALVIN

Komentari

Kategorija: Izbori 2014, Kalesijske teme